20150331_referat_XGF Bestyrelsen fortsætter

20150331_referat_xgf

 1. 1.     XGF:
  a. Vedtægtsændringer så de passer med kommunens generelle lokaludvalgsvedtægter.

b. Valg:
 b.i.      Torben modtager genvalg som kassere på tidligere forudsætninger.
 b.ii.      Poul-Erik Brandt modtager genvalg, ønsker flere aktive i LU.

Poul Pedersen næstformand, Jakob Vedel Sekretær, Jane Iversen suppleant, To vakante pladser.

LU-møde            referat XGF. 31. marts 2015, Mødestedet, kl. 1900.

 Tilstede: Poul Erik Brandt, Lars Hviid, Poul Pedersen, Gitte Andreasen, Kim Larsen og Jakob Vedel 

 1. Formandens forpligtigelser.
  1. a.  OK
  2. Godkendelse af sidste referat.
   1. a.  OK
   2. Godkendelse af dagsorden.
    1. a.  Lovligt indkald af xgf jf vedtægter.
    2. 4.     XGF:

a. Vedtægtsændringer så de passer med kommunens generelle lokaludvalgsvedtægter.

b. Valg:

                                                        b.i.      Torben modtager genvalg som kassere på tidligere forudsætninger.

                                                      b.ii.      Poul-Erik Brandt modtager genvalg, ønsker flere aktive i LU.

                                                     b.iii.      To vakante pladser.

c. Økonomi:

                                                        c.i.      LU: 367,00 pr 31-12-2014

                                                      c.ii.      Mødestedet: 24.266,00 pr 31-12-2014

 1. Udviklingsplan

a. Fremtidige tanker vedr. Udviklingsplan: Trafik gruppen efterspørger flere undergrupper.

                                                        a.i.      Trafikgruppen: hvordan kommer vi videre? Hvordan bliver LokalUdvalget mere synlig? Hvordan skaber vi større interesse omkring LU-arbejdet?

                                                      a.ii.      LokalUdvalget som formidler mellem Kommunen og de enkelte foreninger? En aktionsgruppe under LU? Enkelt sager?

                                                     a.iii.      Luft til de brændende gløder så de kan blusse op! Særintereesser for foreninger og lokalområdet.

                                                    a.iv.      LU som formidlingscentral.

                                                     a.v.      Formidle gennem alle kanaler. Opslag på FB ang de sager der dukker op så netværket udvikles! Så der kan skabes rum for arbejdet.

                                                    a.vi.      LU ud til de andres bestyrelsesmøder.

                                                  a.vii.      LU skal formidle arbejdsopgaverne til de respektive foreninger.

                                                 a.viii.      Fortæl om mulighederne for at skaffe fondsmidler via kommunen. FB og HS.

                                                    a.ix.      Hjemmeside: velkommen og så derefter nyheder?

                                                      a.x.      Skolens Fællesbestyrelse: LU skal være med til bestyrelses møde?  Helle Haundrup.

                                                    a.xi.      Foreningslivet som matrix-organisation? Alle er aktionsgrupper for/hos hinanden uden at være i bestyrelserne.

b. Afventer temadag i Lokaludvalget. Fremstår senere på hjemmesiden.

c. Stiplan fra Kommunen. Fælles høringssvar indsendt fra lokaludvalget og trafikgruppen.

 1. Lokaludvalget:

a. Temadag: emner?  LUP, Transport, Bosætning, Lokalhjælpere, Cykelsti, Stier, Jernbane, Telekørsel ………..

b. Mødestedets fremtid: Boligforeningen har møde februar og er positive omkring idéen. Idéen er at Mødestedet stadigt kan stå til rådighed for lokalbefolkningen i en vis grad. Salgsvilkår fremsendt til vores kommentar.

c. Mødestedet: Nordfyns Boligforening vil gerne overtage.

 1. Kommunalt nyt:

a. Se www.Fjelsted-harndrup.dk

 1. udvalg, grupper og foreninger:

a. Se www.fjelsted-harndrup.dk for lokale aktiviteter.

 1. 9.            Eventuelt, gerne sladder

a.

 1. Næste LokalUdvalgsmøder
  1. a.     Næste møde tirsdag 5. maj 2015 kl 1900, Mødestedet
  2. b.     2. juni 2015 kl 1900, Mødestedet
  3. c.     4. august 2015 kl 1900, Mødestedet

 

Harndrup den 31. marts 2015, Jakob Vedel