Der var LU møde den 7. december – referat

Vi havde møde den 7. december i LokalUdvalget. Referatet er her!

Næste møde er den 4. januar 2021, også i kirkeladen i Harndrup kl 1900. Dette møde er aflyst pga corona.

Vi inviterer Bosætningskonsulent Anne Marie Klausen + borgerforeninger.

Dagsorden kommer senere.