FJELSTED-HARNDRUP
Søg efter:

Gratis hot dog og en varmesnak

På søndag d. 26. februar inviterer Fjelsted Harndrup Nærvarme, Harndrup Borgerforening og Fjelsted Borgerforening alle interesserede til en snak om fremtidens varmemuligheder. Det foregår fra kl. 10 til 14 i Harndrup Forsamlingshus. Der er ingen tilmelding, men dropper bare ind som det passer.

Hør om hvordan det varmeteknisk kan lade sig gøre, og hvorfor det er vigtigt, at man bakker op nu. Bestyrelsen arbejder bla. med at få økonomien til at hænge sammen, og jo flere vi er, jo billigere bliver det.

Der er pt. mere end 110 husstande, som har indbetalt 500 kr. for at være med i det videre arbejde for fælles varme. Man kan stadig nå at indbetale sig.

Læs mere om projektet og hvordan man indbetaler på https://fjelstedharndrupvarme.dk

Arrangementet er sponsoreret af Middelfart Sparekasse.

Salg af andele flot fra start

Tilkendegivelser og indskud til Fjelsted Harndrup Nærvarme bliver ved med at strømme ind efter det velbesøgte borgermøde 17. januar.

Efter 3 dage har 30 huse købt 1. rate af andelsbeviset på 500 kr., som et uforpligtende indskud i selskabet. Bindende forbrugeraftale sker først, hvis man vælger at underskrive en tilslutningsaftale, som man kender det fra sit el-selskab eller lignende.

Varmebestyrelsen har sat sig som mål at få 100 indskud inden 1. marts for at sikre sig, at der er tilstrækkelig lokal interesse til at arbejde videre med nærvarme-projektet.

Ideen er at etablere og drive ca 5 jordvarmeanlæg i Fjelsted, Harndrup og Fjellerup fra efteråret 2023, og man forventer at kunne levere varme til alle i løbet af 2024. Anlægsarbejde og drift skal håndteres af private, specialiserede virksomheder.

Det er vigtigt, at man støtter op om en grundig udregning af forbrugerøkonomien, og indbetaler 500 kr. inden 1. marts. Læs mere om hvordan på fjelstedharndrupvarme.dk

Fjelsted Harndrup Nærvarme amba er dannet

2. oktober blev Fjelsted Harndrup Nærvarme amba dannet på en stiftende generalforsamling. Stiftelsesdokumenterne er indsendt til Erhvervsstyrelsen, så det nye andelsselskab kan få et cvr. nummer.

Selskabet udspringer af varmegruppen, som siden december 2020 har arbejdet på at etablere en fælles varmeforsyning i området. I samarbejde med Middelfart Kommune har bestyrelsen igangsat udarbejdelse af et konkret projektforslag. Målet er at holde informationsmøde snarest, og tilslutte de første kunder til fyringssæsonen 2023.

Middelfart Sparekasse har doneret 1 års gratis bank til selskabet som en opstartshjælp. Det er meningen, at projektet skal være økonomisk bæredygtigt og konkurrencedygtigt med olie, gas, træpiller og i nogle tilfælde individuelle varmepumper.

Varmebestyrelsen opfordrer alle, der overvejer at investere i individuel varmepumpe til at tænke sig godt om og få investeringen regnet grundigt igennem af en uvildig ekspert. Det kan ofte betale sig at ændre adfærd og supplere med de knapt så dyre luft-luft varmepumper.

Gå til Fjelsted Harndrup Nærvarmes eget website

Borgermøde om fælles varme

Sæt allerede nu kryds ved 13. september. Da holder varmegruppen borgermøde i samarbejde med Middelfart Kommune, Region Syddanmark, Gelsted Fjernvarme, Fjelsted Vandværk, Estate Strandtoft og EWII.

Tidspunktet er 19-21 – vi vender retur med sted, så snart det er på plads.

På mødet vil vi fortælle:

  1. Hvordan der kan skabes et termonet.
  2. Hvordan vi forestiller os prisen vil være.
  3. Hvad vi som lokalsamfund skal gøre for at få finansieret etableringen af anlægget og sikre fornuftig, stabil drift.
  4. Hvad er næste skridt?

Læs mere om projektet her

Arbejdsgruppe om fælles varme på 9 personer

Efter borgermødet fornylig på Fjelsted Skov skrev 6 deltagere sig på til en arbejdsgruppe, der nu skal konkretisere ideen om fælles varmeløsning til vores landsbyklynge. Gruppen skal bla. kikke nærmere på Føns Nærvarme og undersøge andre muligheder.

Den 9 mand store arbejdsgruppe træder sammen snarest.

Er du interesseret i at følge gruppens arbejde så skriv dig på interesselisten her. Der medfølger ingen forpligtelser.

Bekymret for de høje varmepriser?

Arbejdsgruppen Varme forsyning inviterer sammen med Middelfart Kommune til et møde om energikilder og energirenovering.
Brev fra kommunen Høj varmeregning Er du også bekymret?

Husk tilmelding!

Det foregår tirsdag d. 22. marts kl. 19 på Fjelsted Skov Hotel og konference. 

Arbejdsgruppen Varme forsyning er en del af Lokaludvalgets arbejde med at samle og skrive en udviklingsplan for Fjelsted-Harndrup. Det foregår i tæt dialog med Middelfart Kommune.Du kan læse mere om det på denne side.