Lokal Udvalget, referat fra den 6. marts

Opstillingsmøde til Lokal Udvalget torsdag den 23. marts 2017 kl 1900 i Mødestedet.
a.iv.1. Poul Erik Brandt og Torben er på valg.
a.iv.2. Indkald udsendes, annonce oplæg indsendes, den 7. marts 2017. 

samt nyt fra transportgruppen

20170306_referat