Lokaludvalget. Referat fra den 6. februar 2017

Nyt fra det lokale, 20170206_referat

Idéer på gang og nyt fra foreninger, naboer og kommune