Lokaludvalget, refr fra den 4. febr 2019

Hej

Det blev lidt sent og lidt tæt på næste møde, der var datoer der SKULLE på plads. 20190204_referat

GF den 18 marts og Borgermøde med efterfølgende byrådsmøde den 1. april er beskrevet. Der kommer nyt desangående på HP Fjelsted-Harndrup.dk og FB “Hva’ så Fjelsted-Hardnrup”