Lokaludvalgets Generalforsamling, 2019

Referat og beretning over 2018 og dette års aktiviteter.
Den nye bestyrelse er som den “gamle”, se 2019 Bestyrelse

20190319_GF-referat

FH LU årsberetning 2018-19