LU konstituering, referat 12. maj, Fælleden, kl. 1900.

Konstituering:

Formand: Julie Schou Christiansen
@: julie.schouc@gmail.com
Næstformand/medier: Elisabeth Tejlmand
@: elisabeth.tejlmand@gmail.com
Sekretær: Jakob Vedel
@: lu@vedelshaver.dk
Kasserer: Gitte Andreasen
@: gitteandreasen@live.dk
Bestyrelsesmedlem: Poul Erik Brandt
@: pebsite@live.dk
1.st Suppleant: Mads Winther
@: MadsWinthercool@hotmail.com
2.nd Suppleant: Poul Pedersen
@: janepoul@privat.dk

20200512_referat-konstituering