Uddannelsesbus: Køreplanen

Fra august indsættes der en direkte uddannelsesrute fra Brenderup, Fjelsted, Harndrup og videre til Odense. Busrute_828U
Den kommer til at betjene de uddannelsessteder i Odense, som der er størst søgning til fra området.
Derudover mindskes ventetiden ved skift mellem ruten fra Brenderup mv. til busrute 130, der kører til Odense Banegård til max. 12 min.

 Se også under transportgruppen

se Referat fra dialogmødet den 26.5.2015 pkt 1,5.