Nyt fra kommunen vedr skolestier og lign.

Her er det resultat kommunen kom frem til som svar på Lokaludvalgets høringssvar på stiplanen.

Ikke helt som vi havde forventet det 🙁  Her med den samlede mail-korrespondance: Orientering om stiplan