FJELSTED-HARNDRUP
Søg efter:

Arbejdsgruppe om fælles varme på 9 personer

Efter borgermødet fornylig på Fjelsted Skov skrev 6 deltagere sig på til en arbejdsgruppe, der nu skal konkretisere ideen om fælles varmeløsning til vores landsbyklynge. Gruppen skal bla. kikke nærmere på Føns Nærvarme og undersøge andre muligheder.

Den 9 mand store arbejdsgruppe træder sammen snarest.

Er du interesseret i at følge gruppens arbejde så skriv dig på interesselisten her. Der medfølger ingen forpligtelser.

Bekymret for de høje varmepriser?

Arbejdsgruppen Varme forsyning inviterer sammen med Middelfart Kommune til et møde om energikilder og energirenovering.
Brev fra kommunen Høj varmeregning Er du også bekymret?

Husk tilmelding!

Det foregår tirsdag d. 22. marts kl. 19 på Fjelsted Skov Hotel og konference. 

Arbejdsgruppen Varme forsyning er en del af Lokaludvalgets arbejde med at samle og skrive en udviklingsplan for Fjelsted-Harndrup. Det foregår i tæt dialog med Middelfart Kommune.Du kan læse mere om det på denne side.

Middelfart Kommunes landdistriktpulje er genåbnet

Søg Middelfart Kommunes Landdistriktspulje 2022

Formål med puljen: at støtte nye projekter, der gavner fællesskaber og bæredygtig udvikling i landområderne i Middelfart Kommune. Landområder er områder uden for Middelfart by og Strib.

 

Hvem kan søge? Lokaludvalg, foreninger, klubber, organisationer og lign.

 

Hvad støttes? Projekter i landdistrikter, som fremmer sundhed, idræt, velfærd, natur, miljø, den grønne omstilling, kultur, oplevelsesmuligheder, friluftsaktiviteter, turisme, områdeforskønnelse, integration, bosætning, deleøkonomi, samlingssteder, generel erhvervsudvikling.

Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier?

  • Om projektet  opfylder puljens støtteformål
  • Om projektet har et bredt folkeligt fokus, er almennyttigt og åbent for alle og kommer mange borgere til gode.
  • Projektets grad af modenhed: Er projektet på ansøgningstidspunktet godt gennemarbejdet, har det allerede tilvejebragt noget af finansieringen, og foreligger der allerede tilladelser?
  • Om der ved bygge- og anlægsprojekter er lagt vægt på klima- og bæredygtige løsninger og om projektet arkitektonisk er tilpasset stedet. Projektet må desuden ikke forringe eventuelle bevaringsværdien.

Hvad kan man få tilskud til? Der er ca. 1 mio. kr. til uddeling. Man kan søge om maks. 50 % af de samlede projektudgifter.

Der kan søges om tilskud til bl.a.: Anlægsudgifter; Inventar; Redskaber; Materialer; Konsulenthonorar (hvis konsulentopgaven er fagspecifik og essentiel og går ud over almindelig projektkoordinering og projektledelse); Nye midlertidige aktiviteter og events (fx nye byfester, festivaller mv.). Derudover kan der søges op til 5.000 kr. til byggesagsbehandlingsgebyr.

Der kan bl.a. IKKE gives støtte til: Udgifter som ikke er projektrelateret; Udgifter som vurderes til at være for høje; Løn til projektleder eller projektkoordinator; Kunstgræsbaner (støttes kan søges ved direkte henvendelse til Økonomiudvalget); Køb af jord; Regelmæssige og gentagne vedligeholdelsesarbejder; Grundejerforeningers projekter, da grundejerforeninger går ind for privatpersoners interesser, som ikke kan støttes af kommunen.

Ansøgningsfrist: Mandag, den 25. april 2022. Svar på ansøgningen kommer umiddelbart efter byrådsmødet den 30. maj 2022.

Ansøgning: Ansøgningsskema og vejledning ligger på kommunens hjemmeside. Udover at udfylde et ansøgningsskema skal der vedhæftes:

  • En projektbeskrivelse
  • Et udspecificeret budget
  • Andre relevante bilag, som fx tilbud, støttetilsagn, kort, tilladelser mv.

Flere informationer: https://www.middelfart.dk/Kultur%20og%20fritid/Pulje%20til%20landdistriktsprojekter