Referat af lokaludvalgsmøde 13. august 2020

Så er referatet fra LU-møde 13. august online.

20200813_refr-F-H_LU