Referat fra Lokal Udvalgets møde den 4. august 15

Første møde efter sommeren.
Tjek 20150804_referat.

Husk Busrute_828U: Uddannelsesrute til Odense.
 Fra august indsættes der en direkte uddannelsesrute fra Brenderup, Fjelsted, Harndrup og videre til Odense. Den kommer til at betjene de uddannelsessteder i Odense, som der er størst søgning til fra området. Derudover mindskes ventetiden ved skift mellem ruten fra Brenderup mv. til busrute 130, der kører til Odense Banegård til max. 12 min. Se vores hjemmeside!

Næste LU-møde er Tirsdag den 1. september 2015 kl 1900, Mødestedet.

Desuden er der møde angående udbygning af sikre veje i vores lokalområde den 13. august. Følgegruppe er inviteret: Skole, Kommune, Transportgruppen, LokalUdvalget og Grusgraven.