Referat fra Lokaludvalget

20171107_referat:

LU-møde, referat 7. november, 2017, Mødestedet, kl. 1730.
Tilstede:
Poul Erik Brandt, Poul Pedersen, Jakob Vedel