Referat fra LU-møde 9.nov 20

Hej

Nyt fra LU

Punkter til dagsorden og idéer kan sendes til: fjha.lokaludvalg@gmail.com

Referater og Dagsordener