Stiplan, forslag fra Middelfart Kommune

 Middelfart_stiplan_20141114

Til stigrupper, lokaludvalg og andre, der har vist interesse for kommunens stiplan,

Som I ved arbejder Middelfart kommune med en stiplan. Status på arbejdet er nu, at ”Forslag til stiplan” behandles politisk de kommende uger. Hvis det har interesse kan beskrivelse og bilag ses på kommunens hjemmeside her: http://www.middelfart.dk/Politik%20og%20demokrati/Byraad%202014/Dagsordner%20og%20referater under Teknisk udvalg og Miljø- og energiudvalget, og efterfølgende under Økonomiudvalget og Byrådet.

Den forventede tidsplan er, at Forslag til stiplan sendes i en 8 ugers offentlig høring i perioden d. 16. december 2014 – d. 9. februar 2015, og at information herom senere bliver annonceret på kommunens hjemmeside.

 God weekend!

 Venlig hilsen

Vibeke Nørby