Telefoninterview af 1300 borgere i Middelfart Kommune

Kære Borgere

Byrådets indsats om ’Bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund’ er så småt skudt i gang. Som en del af forarbejdet undersøger vi på forskellig vis, hvordan det står til i alle lokalsamfund og hvordan i har det, dér hvor i bor. Med svarene får vi et udgangspunkt for en fælles snak om, hvordan jeres lokalsamfund kan styrkes. Vi indsamler blandt andet information til den snak igennem en rundringning til 1.300 af kommunens borgere – tilfældigt udvalgt.
Vi er blevet opfordret til på forhånd at fortælle om undersøgelsen, så den ikke kommer som en overraskelse. Men også så i ved, hvorfor den kommer og hvad den skal bruges til. I kan læse mere her:

Fyens.dk https://www.fyens.dk/middelfart/Har-du-10-minutter-Nu-ringer-kommunen-maaske-snart-til-dig/artikel/3329126

Facebook https://www.facebook.com/MiddelfartKommune/photos/a.642978269074705/2229143217124861/?type=3&theater

Louise Secher
Projektleder bæredygtig byudvikling