FJELSTED-HARNDRUP
Søg efter:

Gratis hot dog og en varmesnak

På søndag d. 26. februar inviterer Fjelsted Harndrup Nærvarme, Harndrup Borgerforening og Fjelsted Borgerforening alle interesserede til en snak om fremtidens varmemuligheder. Det foregår fra kl. 10 til 14 i Harndrup Forsamlingshus. Der er ingen tilmelding, men dropper bare ind som det passer.

Hør om hvordan det varmeteknisk kan lade sig gøre, og hvorfor det er vigtigt, at man bakker op nu. Bestyrelsen arbejder bla. med at få økonomien til at hænge sammen, og jo flere vi er, jo billigere bliver det.

Der er pt. mere end 110 husstande, som har indbetalt 500 kr. for at være med i det videre arbejde for fælles varme. Man kan stadig nå at indbetale sig.

Læs mere om projektet og hvordan man indbetaler på https://fjelstedharndrupvarme.dk

Arrangementet er sponsoreret af Middelfart Sparekasse.

Salg af andele flot fra start

Tilkendegivelser og indskud til Fjelsted Harndrup Nærvarme bliver ved med at strømme ind efter det velbesøgte borgermøde 17. januar.

Efter 3 dage har 30 huse købt 1. rate af andelsbeviset på 500 kr., som et uforpligtende indskud i selskabet. Bindende forbrugeraftale sker først, hvis man vælger at underskrive en tilslutningsaftale, som man kender det fra sit el-selskab eller lignende.

Varmebestyrelsen har sat sig som mål at få 100 indskud inden 1. marts for at sikre sig, at der er tilstrækkelig lokal interesse til at arbejde videre med nærvarme-projektet.

Ideen er at etablere og drive ca 5 jordvarmeanlæg i Fjelsted, Harndrup og Fjellerup fra efteråret 2023, og man forventer at kunne levere varme til alle i løbet af 2024. Anlægsarbejde og drift skal håndteres af private, specialiserede virksomheder.

Det er vigtigt, at man støtter op om en grundig udregning af forbrugerøkonomien, og indbetaler 500 kr. inden 1. marts. Læs mere om hvordan på fjelstedharndrupvarme.dk

Gratis film om rewilding af naturområde i Danmark

Kom med i biografen sammen med foreningen Middelfart Vilde Kommune og Danmarks Naturfredningsforening Middelfart.

Nedgang i naturens mangfoldighed og klimakriser, samt hvilke tiltag, der skal ske, er højaktuelle emner, som selv Dronningen og Statsministeren nævnte i deres nytårstaler.

Og det er emner, som også kommer til at fylde i 2023, både lokalt, nationalt og globalt.

Foreningen Middelfart Vilde Kommune og DN Middelfart vil gerne gøre vores til, at vi i Middelfart kommune har størst mulig fokus på disse emner.

Derfor inviterer vi jer med i Panorama på Kulturøen
mandag d. 30. januar kl 19-21 og se Phie Ambos nye
film Organiseret Vildskab om processen frem mod en
vildere og mere mangfoldig natur i Hammer Bakker.

Filmen belyser fordele og udfordringer ved genskabelsen
af en vildere natur. Holdningerne er mange og kan give
anledning til en god debat om, hvad vi skal bruge vores
arealer til.

Vi håber derfor, at I også vil deltage aktivt i debatten efter
filmfremvisningen.

Billetten er gratis, men hvis I vil sikre jer en plads, kan den bookes
via Panoramas billetsystem. Reservationsgebyret er 10 kr.

Billetter kan reserveres her: https://0024.dk/filmdetaljer?movieId=29082.

Håber vi ses.

Venlig hilsen
Danmarks Naturfredningsforening, Middelfart og Middelfart Vilde Kommune

Lokaludvalg har konstitueret sig

Lokaludvalgets medlemmer har fordelt rollerne efter årsmødet. Julie S. Christiansen fortsætter som formand, og Søren Skov Madsen er ny næstformand. Gitte Andreasen fortsætter som kasserer, mens Elisabeth Tejlmand er webansvarlig. Mads Winther er medlem, og Poul Erik Brandt er suppleant.

Der er en ledig suppleantpost, som kan besættes, hvis der melder sig en interesseret.

Middelfart Kommune skal senere formelt godkende konstituering og de vedtægtsændringer, som blev stemt igennem på årsmødet.

I den kommende periode har lokaludvalget besluttet at arbejde videre med at understøtte arbejdsgrupperne i deres arbejde.

Fjelsted Harndrup Nærvarme amba er dannet

2. oktober blev Fjelsted Harndrup Nærvarme amba dannet på en stiftende generalforsamling. Stiftelsesdokumenterne er indsendt til Erhvervsstyrelsen, så det nye andelsselskab kan få et cvr. nummer.

Selskabet udspringer af varmegruppen, som siden december 2020 har arbejdet på at etablere en fælles varmeforsyning i området. I samarbejde med Middelfart Kommune har bestyrelsen igangsat udarbejdelse af et konkret projektforslag. Målet er at holde informationsmøde snarest, og tilslutte de første kunder til fyringssæsonen 2023.

Middelfart Sparekasse har doneret 1 års gratis bank til selskabet som en opstartshjælp. Det er meningen, at projektet skal være økonomisk bæredygtigt og konkurrencedygtigt med olie, gas, træpiller og i nogle tilfælde individuelle varmepumper.

Varmebestyrelsen opfordrer alle, der overvejer at investere i individuel varmepumpe til at tænke sig godt om og få investeringen regnet grundigt igennem af en uvildig ekspert. Det kan ofte betale sig at ændre adfærd og supplere med de knapt så dyre luft-luft varmepumper.

Gå til Fjelsted Harndrup Nærvarmes eget website