FJELSTED-HARNDRUP
Søg efter:

Sletterødgård

I 1752 blev Sletterødgård udskilt fra Billesbølle hovedgård, da denne blev ophævet som hovedgård og godset frasolgtes. De ældste ejere var West og Conradsen, der havde gården omkring 1814. Efter dem kom Syberg, der solgte til Peder Madsen, hvis datter blev gift med Niels Hansen, som 1867 mageskiftede gården med Hans Nielsen. Denne solgte den 1889 til N. Jensen, der afhændede den til Adolf Langø, efter hvis død hans enke overtog den.

Gården ligger på sin plads, hvortil den blev udflyttet 1782 ca. en km. sv. for den gamle hovedgård. Hovedbygningen er bygget i bindingsværk med stråtag. Avlsbygningerne dels opført i bindingsværk, dels i grundmur. Skoven ligger ca. 1½ km s. for gården. Markerne ligger samlede omkring gården.

Da disse optegnelser blev foretaget, ejede Ida Mathilde Nicoline Langøe, født Heering, som overtog gården 28. juli 1902. Er født i Gildebro mølle 12. juli 1846 og var gift med Adolph Langøe, født i Ringkøbing 22. september 1834, død juli 1902.

Matr.-nr. 2 m.fl. af Billesbølle. Hartkort 7 tdr. 3 skpr. 2½ alb. Ejendomsskyld 40.000 kr. Brandassurance for hovedbygning 6000 kr., for avlsb. 13.000 kr. Gårdens samlede areal 70 tdr., deraf ager 66, skov 2, have og gårdsplads 2. Gården drives af ejerinden ved bestyrer. Agermarken drives i en 7 marksdrift med benyttet brak (staldfoder), ½ roer, ½ byg, 3 kornafgrøder og 2 græsmarker. Jordens bonitet er lermuld med lerunderlag, besætningen består af 17 malkekøer, 12 ungkvæ og kalve, en tyr, 5 heste, 2 plage og føl samt 2 får. Sidste år solgtes ca. 20 fedesvin. Kvægbesætningen, der består af rød dansk race, vedligeholdes hovedsageligt ved eget tillæg.

  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *