FJELSTED-HARNDRUP
Søg efter:

Der har været stor aktivitet her i området siden vikingetiden, – og formentlig endnu længere tilbage.

Fjelsted-historie

Historisk Causeri om Fjelsted-1

Fjelsted er nævnt første gang 1418 i formen Fiælstathe.
Forleddet er navneordet, gammelt dansk Fial, som betyder “fjæl, bræt”.
Efterleddet er sted, gammelt dansk stath.
Betydningen er omstridt:
1) grund for bebyggelse
2) areal
3) eng

Fjelsted er en adelby, dvs en landsby, som i modsætning til torperne, ikke er anlagt ved udflytning fra en anden landsby. Fjelsted er med andre ord den ældste landsby i lokalområdet.

Fjelsted er anlagt i overgangen mellem vikingetid og middelalder.

Fjelsted er en uregelmæssig vejforteby.
Bebygelsen er todelt.
I den sydlige endeer gårde og huse koncentreret om en gadeforte, hvor kirken ligger (lidt isoleret) på den østlige side. 4 gårde ligge langs vejen mod vest. Nord for denne bydel ligger som udgrfeninger fraa den nordgående vej først 4 gårde og længere ude en række huse og et par gårde, ligesom der ligger to gårde øst for byen midt mellem to østgående veje. Denne nordlige og østlige bydannelse ser ud som om den er senere udviklet.

Fjelsted ligger centralt i forhold til agerområderne, dog ikke i forhold til skovområderne.

Fjelsted blev udskiftet i 1785, i Stjerneudstykning nord, vest og syd for byen, i stjernefigur ud til skovområderne. Øst for byen blev det en blokudstykning. 5 Gårde flyttede ud.

Landskabet er kuperet med afvandningsløb mod vest og med isrande mod nord og syd.
Jordbunden er moræneler og saltvandssand med mange forekomster af ferskvandstørv og -dynd, samt ferskvandssand.

12 gårde ud af 17 gårde er bevaret, de 5 udflyttergårde kommer alle fra området omkring forten, mens alle gårde i den nordlige del er bevaret.
Der er sket en voldsom nybebyggelse langs vejnettet, især i den sydlige del.
Vejsystemet er intakt i det store hele, også forten er bevaret, men nu bebygget.
Toftesystemet er stort set opløst på grund af den store nybebyggelse.
Kirken er i dag mere omgivet af bebyggelse og ligger ikke mere så isoleret.

  • One thought on “Historisk tilbageblik

  1. Findes der mon en forklaring på de mange tyske stednavne i området? Tænker på Berlin og Altonavej, hvor flere af gårdene hedder/har heddet noget med Hamborg. Forestiller mig at det har at gøre med tysk adel i området, men kan ikke finde noget om det.

    Jeg nedstammer selv fra gården, Altona, der tilbage i 1700-tallet hed Lille Hamborg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *