FJELSTED-HARNDRUP
Søg efter:

Billesbølle hovedgård (Billesbøllegård)

Oprettelsen af Billesbølle fortaber sig i en fortid, der ikke er helt styr på hvornår. Slægten Bille, som kom til landet fra Tyskland ca. år 1200, hvilket kan læses på nettet, hvor en i Billeslægten er 16. slægtled. Billeslægten er udbredt i mange retninger, og da det har været en militærslægt, som har en del våbenmærker, som er afbilledet på nettet. Den sandsten, som sandsynligvis har siddet på den første hovedbygning, er ikke blandt dem, som den nuværende i Billeslægten kendte noget til.

Stenen, som sad på det nuværende stuehus nordgavl til ca. 1920 havde nogle sagn, der fortalte, at hvis den blev fjernet, ville der ske forfærdelige ting. Den havde været fjernet flere gange, men i ca. 50 år vidste ingen, hvor den var. Ved et tilfælde blev den fundet i Viborg, og derfra blev den udleveret til Middelfart Museum ca. år 2000, hvor den er frisket op, men de kan ikke bestemme dens alder.

Selve gården, som var omgivet af voldgrav, kan de gamle grundsten stadig findes, og hovedbygningen har været ca. 10 m bred og 30 m lang med gavl mod øst og vest, i vestlige ende var der en kampestensbrønd. I ca. 1550 blev hovedbygningen revet ned, og det nuværende stuehus bygget af materialer derfra. Overalt, hvor der graves på de ca. 1 td. l, der var inden for voldgraven, er der murrester, store grundsten og kalkrester. Da hovedgården var størst, var der tilhørende 400 tdr. hartkorn. Hovedbygningen må have haft en anseelig størrelse, da der blev byggematerialer til følgende gårde: Sletterødgård, Frydenlund, Paddesøbjerg, Toftegård og Hamborggård. Hvornår selve navnet Billesbølle er opstået står hen i det uvisse, men der er fundet flinteredskaber, som jo er fra stenalderen, der – langs bækken har jo været et væld af vandhuller og helt frem til vor tid en del ål, så der var ikke mangel på overlevelsesmuligheder! Der kan fra mange sider hentes enkeltheder om de forskellige år, bl.a. folkefortællinger, kirkebøger og gamle sagn om spøgeri. Der er jo sikkert gået meget i glemmebogen i de mange år, og hver gang der findes gamle ting, får fantasien frit løb!

  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *