FJELSTED-HARNDRUP
Søg efter:

Gratis film om rewilding af naturområde i Danmark

Kom med i biografen sammen med foreningen Middelfart Vilde Kommune og Danmarks Naturfredningsforening Middelfart.

Nedgang i naturens mangfoldighed og klimakriser, samt hvilke tiltag, der skal ske, er højaktuelle emner, som selv Dronningen og Statsministeren nævnte i deres nytårstaler.

Og det er emner, som også kommer til at fylde i 2023, både lokalt, nationalt og globalt.

Foreningen Middelfart Vilde Kommune og DN Middelfart vil gerne gøre vores til, at vi i Middelfart kommune har størst mulig fokus på disse emner.

Derfor inviterer vi jer med i Panorama på Kulturøen
mandag d. 30. januar kl 19-21 og se Phie Ambos nye
film Organiseret Vildskab om processen frem mod en
vildere og mere mangfoldig natur i Hammer Bakker.

Filmen belyser fordele og udfordringer ved genskabelsen
af en vildere natur. Holdningerne er mange og kan give
anledning til en god debat om, hvad vi skal bruge vores
arealer til.

Vi håber derfor, at I også vil deltage aktivt i debatten efter
filmfremvisningen.

Billetten er gratis, men hvis I vil sikre jer en plads, kan den bookes
via Panoramas billetsystem. Reservationsgebyret er 10 kr.

Billetter kan reserveres her: https://0024.dk/filmdetaljer?movieId=29082.

Håber vi ses.

Venlig hilsen
Danmarks Naturfredningsforening, Middelfart og Middelfart Vilde Kommune

Lokaludvalg har konstitueret sig

Lokaludvalgets medlemmer har fordelt rollerne efter årsmødet. Julie S. Christiansen fortsætter som formand, og Søren Skov Madsen er ny næstformand. Gitte Andreasen fortsætter som kasserer, mens Elisabeth Tejlmand er webansvarlig. Mads Winther er medlem, og Poul Erik Brandt er suppleant.

Der er en ledig suppleantpost, som kan besættes, hvis der melder sig en interesseret.

Middelfart Kommune skal senere formelt godkende konstituering og de vedtægtsændringer, som blev stemt igennem på årsmødet.

I den kommende periode har lokaludvalget besluttet at arbejde videre med at understøtte arbejdsgrupperne i deres arbejde.

Vil du være den bedste til at arbejde med frivillige i din forening?

Få nye fælles værktøjer til at lykkes med frivilligheden i jeres forening.

Mangler din forening frivillige eller har I udfordringer med at motivere, dem I har? Vi giver dig med frivillighedsuddannelsen redskaberne til at udvikle frivillige i din forening.

Målgruppe: bestyrelsesmedlemmer, ledere, trænere fra folkeoplysende foreninger, lokaludvalg,
og frivilligt sociale foreninger.

Alle moduler foregår på Middelfart Rådhus, Nytorv 9, 5500 Middelfart. Kl. 17.30-21.

PDF om frivillighedsuddannelsen

Bekymret for de høje varmepriser?

Arbejdsgruppen Varme forsyning inviterer sammen med Middelfart Kommune til et møde om energikilder og energirenovering.
Brev fra kommunen Høj varmeregning Er du også bekymret?

Husk tilmelding!

Det foregår tirsdag d. 22. marts kl. 19 på Fjelsted Skov Hotel og konference. 

Arbejdsgruppen Varme forsyning er en del af Lokaludvalgets arbejde med at samle og skrive en udviklingsplan for Fjelsted-Harndrup. Det foregår i tæt dialog med Middelfart Kommune.Du kan læse mere om det på denne side.

Middelfart Kommunes landdistriktpulje er genåbnet

Søg Middelfart Kommunes Landdistriktspulje 2022

Formål med puljen: at støtte nye projekter, der gavner fællesskaber og bæredygtig udvikling i landområderne i Middelfart Kommune. Landområder er områder uden for Middelfart by og Strib.

 

Hvem kan søge? Lokaludvalg, foreninger, klubber, organisationer og lign.

 

Hvad støttes? Projekter i landdistrikter, som fremmer sundhed, idræt, velfærd, natur, miljø, den grønne omstilling, kultur, oplevelsesmuligheder, friluftsaktiviteter, turisme, områdeforskønnelse, integration, bosætning, deleøkonomi, samlingssteder, generel erhvervsudvikling.

Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier?

  • Om projektet  opfylder puljens støtteformål
  • Om projektet har et bredt folkeligt fokus, er almennyttigt og åbent for alle og kommer mange borgere til gode.
  • Projektets grad af modenhed: Er projektet på ansøgningstidspunktet godt gennemarbejdet, har det allerede tilvejebragt noget af finansieringen, og foreligger der allerede tilladelser?
  • Om der ved bygge- og anlægsprojekter er lagt vægt på klima- og bæredygtige løsninger og om projektet arkitektonisk er tilpasset stedet. Projektet må desuden ikke forringe eventuelle bevaringsværdien.

Hvad kan man få tilskud til? Der er ca. 1 mio. kr. til uddeling. Man kan søge om maks. 50 % af de samlede projektudgifter.

Der kan søges om tilskud til bl.a.: Anlægsudgifter; Inventar; Redskaber; Materialer; Konsulenthonorar (hvis konsulentopgaven er fagspecifik og essentiel og går ud over almindelig projektkoordinering og projektledelse); Nye midlertidige aktiviteter og events (fx nye byfester, festivaller mv.). Derudover kan der søges op til 5.000 kr. til byggesagsbehandlingsgebyr.

Der kan bl.a. IKKE gives støtte til: Udgifter som ikke er projektrelateret; Udgifter som vurderes til at være for høje; Løn til projektleder eller projektkoordinator; Kunstgræsbaner (støttes kan søges ved direkte henvendelse til Økonomiudvalget); Køb af jord; Regelmæssige og gentagne vedligeholdelsesarbejder; Grundejerforeningers projekter, da grundejerforeninger går ind for privatpersoners interesser, som ikke kan støttes af kommunen.

Ansøgningsfrist: Mandag, den 25. april 2022. Svar på ansøgningen kommer umiddelbart efter byrådsmødet den 30. maj 2022.

Ansøgning: Ansøgningsskema og vejledning ligger på kommunens hjemmeside. Udover at udfylde et ansøgningsskema skal der vedhæftes:

  • En projektbeskrivelse
  • Et udspecificeret budget
  • Andre relevante bilag, som fx tilbud, støttetilsagn, kort, tilladelser mv.

Flere informationer: https://www.middelfart.dk/Kultur%20og%20fritid/Pulje%20til%20landdistriktsprojekter