FJELSTED-HARNDRUP
Søg efter:

Beboere i Fjelsted by i året 1946.

– papirer Fjelsted Borgerforening har fået af Mogens Hansen fra Harndrup.

Oplysningerne er samlet af Jørgen Hansen, som var i tømrerlære hos Ejner Sørensen i årene efter krigen.

Altonavej/Juelsbergvej

På Altonavej, lige ved siden af hinanden, ligger seks huse, som dengang havde følgende beboere:
I den gamle gård på hjørnet boede Ane, enke efter Viggo Madsen. De havde tre børn.
Lysholdt og hans kone havde otte børn. De boede i det hus, som i dag er nr. 5.
Laura og Viggo, murer, havde fem børn og boede i nr. 3.
Elin og Johannes Bro havde syv børn og boede i nr. 1.
Olga og fisker Mikkelsen havde 16 børn og boede i nr. 2.
Altonavej begynder ved Nederballevej ved fisker Mikkelsen.
Ane Madsen og hendes mand, som var bestyrer på den gamle Fjelstedgård, indtil den kom til Den Fynske Landsby.
Lidt ude kommer Juelsbergvej.
I det første hus boede Viggo Knudsen og hans kone.
I det næste murerarbejdsmand Anders Jørgen og hans kone. De havde to børn.
Sidst på vejen boede Hans Peder Jørgensen.
På venstre side, Ellegård, boede Knud Andersen og hans kone, de havde tre børn.
Videre gennem skoven boede Jørgen Clausen og hans kone.
På gården Altona boede Kristian Jokomsen.
Næstefter boede frugtavler Johannes Visbæk.
Ved siden af havde Johannes gården efter sin far.
Overfor ligger Hamborggården. Her boede Johanne og Kristian Brodersen.
Yderst var Brogården, hvor Ella og Ejner boede over for Juelsminde.

Nederballevej

Nederballevej, som går fra forsamlingshuset til Vindebjergvej var beboet af følgende:
I nr. 1 boede Marius Carlsen og hans kone Anna. De havde to børn. Hans, som blev uddannet som snedker, og Børge som blev landmand med bolig på Avernakø.
I nr. 3 boede Børge og Sigrid Rødsgaard.
Overfor lå Sigrids hjem, hvor hendes far var skomager.
I nr. 8 boede Sylle og Villy. Sylle servede i forsamlingshuset, og Villy var murer.
I huset overfor boede Kirstine og August Johansen. De var gartnere og havde en datter Anna.
I nr. 13 boede Else og Peder Nielsen. De havde fire børn.
I nr. 11 boede Karen og Herman Christiansen. De havde købmandsforretning og havde to børn: Børge og Edith.
Overfor boede Hans Jørgen Hansen og Stine. De havde fire børn, tre piger og en dreng, som i en ung alder styrtede ned i laden og blev dræbt.
På gården Eskely boede Petra og Søren Torbensen. De havde tre børn: Lars Peder, Stine og Lilly.
Overfor boede Kamilla og Laurits Jørgensen, som havde 12 børn.

Skovgårdsvej

På Skovgårdsvej, en sidevej til Nederballevej, boede brødrene Karl og Thorvald og deres søster Ingrid, som holdt hus for dem.
På Skovgård boede Verner Larsen og Dagmar og deres søn Kurt.

Altonavej/Nederballevej videre

På hjørnet Altonavej/Nederballevej boede Svend Aage Madsen og Ingeborg, de havde to børn.
Slagterbutikken var beboet af Teodor, som havde to døtre. En i Gelsted og en i Ejby Bageri.
I det næste hus boede forhenværende kaptajn Ringsted alene i det gamle hus.
Martha og Laurits Nielsen boede i hus nr. 23 og havde frugtplantage og havde to børn.
Nederballevej 25 er et dobbelthus, hvor Marius Larsen og hans kone boede sammen med deres to børn. Marius var kusk i Fjelsted Brugsforening. I den anden ende af huset boede Marie og Richard Vigsø, der havde to børn.
Fønnegård, nr. 29. Her boede Karl og Sofie Nielsen, som havde seks børn.
Pilegård, nr. 26. Her var Villy og Emma Sundal bestyrere.
Enggård, nr. 28. Her boede Eva og Niels Hansen, som havde to børn.

Ejbyvej

På hjørnet af Ejbyvej nr. 1 boede Meta Korsgård.
Lige overfor lå den gamle Fjelstedgård, som blev flyttet til den gamle landsby i Odense, og Kirstine Olsen, som boede der, flyttede til Landmålergården i Sletterød.
Overfor boede to søstre (Ingeborg).

Ridderstien

På hjørnet af Ridderstien lå købmandens butik, og der boede Ellen og Marius Møller. Lige overfor boede barberen Marinus og næstefter, lige lidt op ad bakken ved kirken, boede Laura og Ejner Sørensen (Karetmager).
I Brugsen boede Lise og Jørgen Andersen, som havde to børn, Kjeld og Estrid.
I nr. 8 boede Anna og Peder Lund (murermester).
Næst efter boede Johanne Jensen og Jensen, hun var kogekone, og Jensen kørte lillebil.
Overfor i det gamle hus boede træskomanden Anton (dengang kostede et par træsko 8 kr.). Han havde samtidig røgeri.
I det næste hus boede Iversen, lige hvor gangstien drejede ind.
Mejlstrup boede i det næste, inden det røde hus hvor Jens Rasmussen havde sin frugtforretning.
Overfor startede JJ Nielsen barbersalon sammen med Rigmor.
Helt henne ved grusgraven boede Ferdinand og Elna Jørgensen, de havde sønnen Leif.
Yderst i den røde ejendom boede Krista og Valdemar Jørgensen. Han var den dominerende erhvervsmand i byen med grusgrav og lastbiler.

Ridderstien/Billesbøllevej

På hjørnet af Billesbøllevej boede Johanne og Frederik, som havde datteren Ellen.

Jægersmindevej

Jægersmindevej starter ved forsamlingshuset, og i det første hus boede Gerda og Herbert Jensen (Lillebil).
I Jægersmindevej nr. 3 boede Emma og Johannes Junker. Hun havde systue, og han var skomager, referent til Middelfart Venstreblad og besad en høj post inden for Det Radikale Venstre.
I Bageriet, som nu er parkeringsplads, boede Nanna og Aksel Kristensen.
I det næste hus boede Johannes (kaldet koldsmeden) sammen med sin familie.
I nr. 5 boede Rita og Frede Pedersen, og i det hvide hus næstefter var der håndkøbsudsalg, som Redder passede.
Næstefter sygeplejeforeningens hus, hvor Mary og Vinkel boede.
Lige over for skolen boede Anna og Vincent Rasmussen (kaldet Ras). Han var foderstofuddeler i Brugsen.
I skolen boede lærerinden Agnes Vammen og i selve hovedbygningen Dagmar og lærer Brunse.
I nr. 19 boede Dyrlæge Ejvind Eriksen og hans kone Karen.
I det næste gamle stråtækte hus boede Julius Bæk, som vi så stå ved gavlen!
Overfor var der saddelmager og møbelværksted, som var beboet af Kaj Redder og hans kone, som var blind.
Mosegård var beboet af Ane og Jørgen Peder Petersen.
Overfor boede Henry (bager) og Else Hansen.
Lige før Elværket boede Elværksbestyrer Rasmus Jørgensen og Frederikke.
I huset næstefter boede synsmand ved landbruget Poul Hansen og hans kone.
Fjelsted Mølle var beboet af en familie med tre børn. Mølleren mistede ved en ulykke i møllen sit ene ben.
Mejeriet blev bestyre af Margrethe og Poul Hoberg, som havde tre sønner.
Ved siden af mejeriet boede Nikolaj Jensen og Maren, han kørte lillebil.
På Lille Billesbølle boede Anna og Jørgen Laugesen, som havde syv børn.
I det sidste hus inden korsvejen boede Ole Hansen og hans kone. Han var tømrer, og de havde to døtre.

Sletterødvej

Sletterødvej fortsætter på den anden side af korsvejen, og i den første går, Landmålergården, boede Kristian Olsen og Ingeborg. De havde to sønner, og Kristian Olsen var sognerådsformand.
Jægergården, her boede Sofie og Niels Rasmussen, som havde en søn.
I det næste hus boede Jørgen Larsen og Edith.
Søstrene Næs boede helt ud til vejen næst efter.
I gården næst efter boede Hans Peder Pedersen og Thea, som havde seks børn.
Karl Nielsen og Hariet, som boede overfor, havde tre børn.
Naboerne Hans og Anna Boesen havde 7 børn.
I forskolen boede frk. Nielsen.
Næst efter forskolen i Sletterød var der købmandsforretning, som var beboet af Gunnar Christensen og Rosa.
I huset før skolen boede Niels Kristian og hans kone, de havde to børn.
I skolen boede Hansen og hans kone og deres to døtre.

Kærvej

På Kærvej i Fjelsted, bag Brugsen, ligger Kamgården og her boede Gjerløf og Kirstine Hansen, de havde fire børn.
I det næste hus boede deres fodermester.
I det næste hus var der tømmerværksted.
I villaen boede tømrermester Werner og Edith Hansen, de havde en datter.
I det sidste hus på Kærvej flyttede frisør J J Nielsen og Rigmor ind. De havde en søn.

Hønnerupvej

På hjørnet af Hønnerupvej boede Malermester Aksel og Margrethe Hansen, de havde fire børn.
På Lindegård boede Viggo og Asta Sørensen, som havde to børn.
Lige overfor på Vestergård boede Poul og Irene Rasmussen, de havde en datter.
Damgård, her boede Jørgen Hansen og hans kone, de havde to børn.
På den anden side af hovedvej 1 lå Vestervang, hvor sognefoged Busse boede.
På den næste ejendom boede Andersen.

Ejbyvej videre

På Ejbyvej ligger Nørregård, hvor Anton og Anna Hasen boede.
Ved siden af boede kontrolassistent Thorvald og Line Frederiksen, de havde to sønner.
I det gamle hus boede Thorvald og Kristine, som havde tre børn.
Længere ud af hovedvejen boede en jordemoder.
På den anden side boede Mary og Hans Lohman, som havde to børn.
På Lindholm, længere ude mod Ejby, boede Niels Peder og Valborg Hansen, og de havde tre børn.

Billesbøllevej

Billesbøllevej begynder ved Frederik og Johanne Pedersen i nr. 2, og de havde en datter.
I nr. 3 boede Krista og Viggo Jensen, som havde otte børn.
I nr. 4 boede Jenssigne og Sigvald Nielsen, de havde to børn.
I nr. 9 boede Kirstine og Hans Peder Madsen, som havde fem børn.
På Aalund nr. 14 boede Signe og Mads Nielsen, som havde tre børn.
I nr. 18, også kaldet barlebostedet boede Valborg og Valdemar Jensen. De havde syv børn.
I nr. 11, Schaldemoselund, boede Berta og Rasmus Jørgen Hansen, som havde to børn.
I nr. 15 boede Kathrine og Laurits Hansen, som havde en søn.

Fjellerupvej

Vejen fortsætter over Fjellerupvej ved den runde bøg og hedder nu Rydskovvej.
Ved Fjellerupvej ligger Sletterødgård, og her boede Kristian og Marie Nielsen, de havde fire børn.
Mod hovedvejen ligger Frydenlund, og her boede Laurine og Frederik Knudsen og deres datter og svigersøn,
Marius og Kirstine.
Helt ved landevejen boede Hans Sørensen og hans kone, de havde en søn.

Fjellemosevej

På Fjellemosegård boede Peder Nielsen og deres søn og sivgerdatter Jørgen og Marta.
Længere henne Dybmoselyst, hvor Peder Nielsen boede.
Yderst boede Karl Nielsen på Fjellemoselund.

Rydskovvej/Sletterødvej

I nr. 3, Karensminde, boede skræddermester Hans Jørgen Hansen og Rasmine, som havde fire børn.
De næstre tre huse var (statshuse).
I det ene boede Marie og Thorvald Hansen.
I nr. 15 boede Johanne og Karl Hansen.
Nede på marken boede Lars Kristian Hansen.
Til modsatte side boede Andrea og Dines Månsen, som havde fem børn.
Lidt fra vejen boede Simon Peder.
Yderst nede ved åen boede Marie alene ved gangstien, der gik til Sletterød ved smedien.
Nr. 19 var snedkerværksted, og her boede Alfred Andersen og hans kone.
Lige bagved ligger (tagpaphuset), og her boede Marius Hansen og hans kone. De havde seks børn.
På Kåberbøllegården boede Aksel Rasmussen og Johanne, de havde tre børn.
I et ældre hus næstefter boede Elna Larsen, som var søster til manden på nabogården, Bødkerlund. Dennes ejer var Marius Larsen og hustru.
Johannes Pedersen og hans kone havde fire børn.
Overfor boede Karl og Else Oredsen, som havde to børn.
I den yderste ejendom boede Kristian og Ragna Jørgensen, som havde to børn.
Ved hjørnet til Sletterødvej ligger Krybily, og her boede Alfred og hans kone, de havde tre børn.
På Lykkegård boede Fru Knudsen. Samt et forpagterpar.
I næste hus boede Kristian (murer) og hans kone. De havde fire børn.
I Højlykke boede Astrid og Jørgen Chopart. De havde tre børn

 • One thought on “Beboere i Fjelsted By i året 1946

 1. Hej lokalhistoriske arkiv

  Vi er lejere på Nørregård Nørregade 168 Ejby

  Vi interessere os for historien på gården hvem har boet her hvor mange beboer der har været gennem tiderne

  Hvis i har mulighed for at finde det i de gode gamle arkiver ville vi blive meget lykkelige

  Med venlighilsen

  Lasse Dahl og Sandara Lassen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *