FJELSTED-HARNDRUP
Søg efter:

Lokaludvalget ønsker at se Fjelsted-Harndrup områdets tre landsbyer trives som levested for børn og voksne.

Der er dejligt at bo her i vores område – og sådan skal det blive ved med at være for de kommende generationer. Derfor har lokaludvalget igangsat et udviklingsarbejde sammen med Middelfart Byråd og projektleder Vibeke Skøtt.

 

Der er nedsat en udviklingsgruppe, som står for at skrive en udviklingsplan. I gruppen deltager repræsentanter for byrådet, børneuniverset og lokaludvalget. Gruppen har ledige pladser for interesserede. Det kunne fx være repræsentanter for erhvervs- eller kulturlivet.

 

Indholdet af udviklingsplanen defineres af udviklingsgruppen sammen med 6 arbejdsgrupper, som blev nedsat efter eller ved et borgermøde i november, hvor ca 60 voksne deltog.

 

De 6 arbejdsgrupper er:

• Trafiksikkerhed
• Lejeboliger og andre boligformer
• Tilflytterservice
• Multibane, legeplads og hytte
• Energiforsyning (Varme kilder) Læs om gruppen og dens arbejde eller Skriv dig på interesselisten her.
• Sociale events

 

Det forventes, at udviklingsplanen er færdig i løbet af 2022. Mange projekter vil løbe længere tid. På denne side er samlet billeder fra borgermødet, navne og emailadresser på udviklingsgruppen og en folder om Fjelsted-Harndrup som område set ud fra statistisk.

 

Kontakt projektleder Vibeke Skøtt på Vibeke.Skott@middelfart.dk ved spørgsmål.

 

–o–

Her er beskrivelsen af Byrådets strategi for Bæredygtige Landsbysamfund

I aftale om politisk lederskab af 23. november 2017 har byrådet sat fokus på udvikling af nærdemokratiet og byrådets aktive rolle i udvikling af lokalsamfundene. Det har blandt andet udmøntet sig i en indsats for bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund - om udviklingsplaner i samarbejde med lokalsamfundene.

 

Formål

Med indsatsen for “Bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund – 2025” samarbejder byråd og lokalsamfund om en bæredygtig byudvikling af kommunens byer, landsbyer og lokalområder.

Med udgangspunkt i de lokale styrker og potentialer finder lokalsamfund og byråd frem til fælles mål, projekter og initiativer, der styrker lokalsamfundene som attraktive levesteder med stærke fællesskaber – og med fokus på social, kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Formålet er, at

  • skabe en aktiv udviklingsdagsorden for alle lokalsamfund,
  • styrke lokale fællesskaber mellem mennesker,
  • udvikle alle lokalsamfund til endnu bedre steder at bo og leve,
  • udvikle eksperimenter, der er med til at levendegøre FN’s 17 verdensmål lokalt, og
  • styrke kommunale institutioners rolle som dynamo for lokal udvikling.

Besøg projektets hjemmeside: www.bæredygtigelokalsamfund.dk