FJELSTED-HARNDRUP
Søg efter:

Lokaludvalget ønsker at se Fjelsted-Harndrup områdets tre landsbyer trives som levested for børn og voksne.

Der er dejligt at bo her i vores område – og sådan skal det blive ved med at være for de kommende generationer.

Fjelsted Harndrups udviklingsplan er lavet af området selv. Den sigter mod at tiltrække unge børnefamilier til området, og nævner 6 indsatsområder for at få det til at ske. Det er Børneuniverset, kollektiv varmeforsyning, boligformer, trafik, sports- og aktivitetsplads i Harndrup og tilflytterservice.

Fjelsted Harndrup Udviklingsplan 2022

Eller snup Pixibogsudgaven som lokaludvalget præsenterede for Byrådet september 2022.

 

Har du en ide eller et konkret projekt?

Flere af arbejdsgrupperne der har bidraget til udviklingsplanen har valgt at køre videre. Varmegruppen, boliggruppen, tilflyttergruppen og sportspladsgruppen er derfor fortsat aktive grupper.

Trafikgruppen har afsluttet sit arbejde.

Har du en ny ide eller et nyt projekt, så tag endelig kontakt til os i lokaludvalget. Vi hjælper fortsat grupper i gang, og støtter op i det omfang, det giver mening.

 

Baggrund

Lokaludvalget satte i august 2021 et udviklingsarbejde i gang sammen med Middelfart Byråd.

Der blev nedsat en udviklingsgruppe,  som stod for at følge processen til dørs og skrive en udviklingsplan. I gruppen deltog repræsentanter for Byrådet, Børneuniverset og Lokaludvalget. Der var tillige ubesatte pladser til repræsentanter for erhvervsliv og kultur- og foreningsliv.

På et borgermøde med ca 80 deltagere blev der nedsat 6 arbejdsgrupper, som i de efterfølgende måneder konkretiserede og kvalificerede deres ideer til konkrete projekter.

Udviklingsplanen blev godkendt af Middelfart Byråd i oktober 2022.

 

–o–

Her er beskrivelsen af Byrådets strategi for Bæredygtige Landsbysamfund

I aftale om politisk lederskab af 23. november 2017 har byrådet sat fokus på udvikling af nærdemokratiet og byrådets aktive rolle i udvikling af lokalsamfundene. Det har blandt andet udmøntet sig i en indsats for bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund - om udviklingsplaner i samarbejde med lokalsamfundene.

 

Formål

Med indsatsen for “Bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund – 2025” samarbejder byråd og lokalsamfund om en bæredygtig byudvikling af kommunens byer, landsbyer og lokalområder.

Med udgangspunkt i de lokale styrker og potentialer finder lokalsamfund og byråd frem til fælles mål, projekter og initiativer, der styrker lokalsamfundene som attraktive levesteder med stærke fællesskaber – og med fokus på social, kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Formålet er, at

  • skabe en aktiv udviklingsdagsorden for alle lokalsamfund,
  • styrke lokale fællesskaber mellem mennesker,
  • udvikle alle lokalsamfund til endnu bedre steder at bo og leve,
  • udvikle eksperimenter, der er med til at levendegøre FN’s 17 verdensmål lokalt, og
  • styrke kommunale institutioners rolle som dynamo for lokal udvikling.

Besøg projektets hjemmeside: www.bæredygtigelokalsamfund.dk