FJELSTED-HARNDRUP
Søg efter:

Lokaludvalget ønsker at se Fjelsted-Harndrup områdets tre landsbyer trives som levested for børn og voksne.

Der er dejligt at bo her i vores område – og sådan skal det blive ved med at være for de kommende generationer. Derfor igangsatte lokaludvalget i august 2021 et udviklingsarbejde sammen med Middelfart Byråd og projektleder Vibeke Skøtt.

Der blev nedsat en udviklingsgruppe,  som stod for at følge processen til dørs og skrive en udviklingsplan. I gruppen deltog repræsentanter for byrådet, børneuniverset og lokaludvalget. Der var tillige ubesatte pladser til repræsentanter for erhvervsliv og kultur- og foreningsliv.

På et borgermøde med ca 80 deltagere blev der nedsat 6 arbejdsgrupper, som fyldte deres ambitioner og håb for Fjelsted Harndrup i udviklingsplanen.

Udviklingsplanen er nu skrevet færdig, og blev afleveret til byrådet i september 2022.

 

De 6 arbejdsgrupper er:

• Trafiksikkerhed
• Lejeboliger og andre boligformer
• Tilflytterservice
• Multibane, legeplads og hytte – siden omdøbt til Harndrup Sports- og Aktivitetsplads
• Energiforsyning (Varme kilder) Læs om gruppen og dens arbejde eller Skriv dig på interesselisten her.
• Sociale events

 

På denne side er samlet billeder fra borgermødet, navne og emailadresser på udviklingsgruppen og en folder om Fjelsted-Harndrup som område set ud fra statistisk.

 

Kontakt projektleder Vibeke Skøtt på Vibeke.Skott@middelfart.dk ved spørgsmål.

 

–o–

Her er beskrivelsen af Byrådets strategi for Bæredygtige Landsbysamfund

I aftale om politisk lederskab af 23. november 2017 har byrådet sat fokus på udvikling af nærdemokratiet og byrådets aktive rolle i udvikling af lokalsamfundene. Det har blandt andet udmøntet sig i en indsats for bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund - om udviklingsplaner i samarbejde med lokalsamfundene.

 

Formål

Med indsatsen for “Bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund – 2025” samarbejder byråd og lokalsamfund om en bæredygtig byudvikling af kommunens byer, landsbyer og lokalområder.

Med udgangspunkt i de lokale styrker og potentialer finder lokalsamfund og byråd frem til fælles mål, projekter og initiativer, der styrker lokalsamfundene som attraktive levesteder med stærke fællesskaber – og med fokus på social, kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Formålet er, at

  • skabe en aktiv udviklingsdagsorden for alle lokalsamfund,
  • styrke lokale fællesskaber mellem mennesker,
  • udvikle alle lokalsamfund til endnu bedre steder at bo og leve,
  • udvikle eksperimenter, der er med til at levendegøre FN’s 17 verdensmål lokalt, og
  • styrke kommunale institutioners rolle som dynamo for lokal udvikling.

Besøg projektets hjemmeside: www.bæredygtigelokalsamfund.dk