FJELSTED-HARNDRUP
Søg efter:

Billesbøllegård

På Billesbøllesgårds grund lå tidligere Hovedgården Billesbølle, der var oprettet 1558, formentlig af Sten Knudsen Bille. Det fortælles om den daværende ejer, hofjunker Sehested, at han bortspillede hele ejendommen til (kobberbøllesmeden), som udstykkede og solgte gårdene. Fru Dorthea Marie Scmidt ejede Billesbølle i 1792. Hun må altså have ejet gården efter udstykningen. I 1830 solgte Morten Møllers arvinger den til Ane Margrethe Larsdatter, der skal have været en meget energisk kvinde med stort talent for ejendomshandel. Hendes søn Lars Larsen fik ca. 1850 gården, som han solgte til Krogh, men atter måtte overtage den i 1892, efter der i mellemtiden havde været et par ejere. Han solgte den 1900 til Jørgen Hansen, som overtog gården den 4. september 1900. Er født på Allesø mark 29. marts 1859 og gift med Martha Marie Ottesen, født Syvendekjøb i Holbæk amt 10, jan. 1864.

Matr.-nr. 1a m.fl. af Billesbølle. Hartkorn 8 tdr., 4 skpr., 1 fdkr., 2½ alb. Ejendomsskyld 37.000 kr. Brandassurance for hovedbygning ca. 6.000 kr., for avlsbygninger 15.900 kr. Gårdens samlede areal 84 tdr. ld. Deraf ager 67, eng 10, mose 1, skov 4, have og gårdsplads 2. Agermarken drives i en 8 marksdrift med helbrak, 1 foderafgrøde, 4 kornafgrøder og 2 græsmarker. Jordens bonitet er lettere muld på blandet underlag af ler og grus. Besætningen består af 18 malkekøer, 10 ungkvæg og kalve, 2 tyre, 5 heste samt 2 plage og føl. Sidste år solgtes ca. 70 fedesvin. Kvægbesætningen, der er af dansk rød race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget tillæg

  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *