Søg tilskud til din ide

Søg tilskud fra Realdania til ”Underværker”

 

Formål med kampagnen: at støtte realiseringen af bygge- og renoveringsdrømme, der kan styrke lokale fællesskaber

 

Ansøgere: frivillige projektgrupper  

 

Der støttes: Projekter der skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet i det byggede miljø. Det vigtigste er, at projektet tager udgangspunkt i en konkret bygning, et byrum eller en anden fysisk struktur med kvaliteter, der er værd at bygge videre på.

Der støttes dog ikke rent sociale, sundhedsmæssige, idræts- eller fritidsformål. Man kan heller ikke søge støtte til renovering/istandsættelse af skibe, drift, egne projekttimer, erhvervelse af ejendom/grund, inventar/møbler, kunst og lign.

 

Tilskud: Maks. 1 mio. kr. Den samlede anlægssum burde ikke ligge over 5 mio. kr.

 

!!! Inden ansøgning: Inden ansøgningen skal man oprette sit projekt på Underværkers hjemmeside og samle min. 500 stemmer

Realdania lægger vægt på:

  • projektet bygger på en god original idé
  • projektet nyder stor opbakning
  • projektet har et alment sigte og gør en forskel for mange
  • projektet skaber livskvalitet gennem det byggede miljø der står en kompetent, begejstret og blivende organisation bag projektet
  • projektet har en bæredygtig anlægs- og driftsfinansiering

 

Ansøgningsfrist: 29.2.2024.