Penge til din ide

Du har ideen – nu mangler du blot finanserne.

Lokaludvalget kan hjælpe dig med at få kontakt til fundraising- og udviklingskonsulent Sabine Christensen ved Middelfart Kommune, som har til opgave at hjælpe dig med at:

  • finde relevante fonde at søge.
  • give gode råd om projektansøgning
  • matche din ide med fondens formål

På denne side er et udvalg af de mange fonde, man kan søge. Listen er til inspiration, og altså ikke udtømmende.

  1. Juni Fonden støtter kulturelle, sociale, humanitære og naturprojekter (frist 24/8 og 4/9)

Fondens formål: at medvirke til at sikre landskabelige værdier og flora og fauna samt at medvirke til at der i Danmark opretholdes en rimelig balance mellem på den ene side jagtinteresser og på den anden side hensynet til dyrene i naturen.

Desuden støttes kunst og kulturelle, forskning og uddannelse, humanitære og social formål.

Hovedvægten ligger på de første formål.

Hvem kan søge? Foreninger, organisationer, kommuner, museer, uddannelses- og forskningsinstitutioner m. fl.

Søg Realdanias pulje ”Underværker” (frist 11/9)

Realdania inviterer alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe nye rammer for fællesskaber, nye mødesteder og større livs­kvalitet i det byggede miljø, til at føre projektdrømme ud i livet.

Der støttes: Underværker er projekter, der gror nedefra og kommer mange men­nesker til gavn. Underværker er fysiske rammer af høj kvalitet, som samler lokalsamfundet og gør en forskel, der kan ses og mærkes. Projekter, som udvikler nye rammer for fællesskaber eller tager vare på eller nytænker det eksisterende.

Se eksempler på de projekter, som fik støtte i sidste ansøgningsrunde: https://realdania.dk/nyheder/2020/06/undervaerker

Hvem kan søge? Projektstøtten kan søges af alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe nye rammer for fællesskaber og forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø. Det er afgørende, at dit projekt skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet for bru­gere og lokalsamfund.