FJELSTED-HARNDRUP

Du har ideen – nu mangler du blot finanserne.

Lokaludvalget kan hjælpe dig med at få kontakt til fundraising- og udviklingskonsulent Sabine Christensen ved Middelfart Kommune, som har til opgave at hjælpe dig med at:

  • finde relevante fonde at søge.
  • give gode råd om projektansøgning
  • matche din ide med fondens formål

På denne side er et udvalg af de mange fonde, man kan søge. Listen er til inspiration, og altså ikke udtømmende.

 

Søg Smukfonden

Støtteformål: Fonden støtter

  • projekter i Danmark, der afhjælper ensomhed og udsathed, fortrinsvist blandt unge.
  • projekter, hvor social bæredygtighed, inddragelse, frivillighed og fællesskab er en del af projektets struktur, både i planlægning, afvikling og videreføring.
  • projekter, som har udviklingsmuligheder, både når det gælder inddragelse af eksisterende fællesskaber, uddannelsesinstitutioner, foreninger samt samarbejde med øvrige bidragsydere, så projektet kan leve videre, også når fondsmidlerne er brugt op.

Tilskud: Der kan ansøges om portioner af hhv. 5.000, 10.000, 25.000 og 50.000 kr. I alt: 274.000 kr.

Fonden støtter ikke lønudgifter eller ansøgninger til projekter der udelukkende søger midler til gaver, entrébilletter, sommerhusleje o.l.

Ansøgning: Fondens elektroniske ansøgningsskema skal benyttes. Der kan vedhæftes en projektbeskrivelse – den må max fylde to A4-sider og skal indeholde et budget i hovedpunkter.

OBS: Alle projekter der lever op til Smukfondens formål kan søge om støtte – men vær opmærksom på, at enhver ansøgning skal anbefales og indsendes af et medlem af Skanderborg Festivalklub. Kender du ikke et medlem af festivalklubben – så kan du præsentere og anbefale dit forslag på Smukfondens Facebook-side.

Ansøgningsfrister: Der er løbende ansøgningsmulighed med frist d. 1. december og d. 15. maj for midler med uddeling i henholdsvis januar og august.

Flere informationer og ansøgningsskema: https://www.smukfonden.dk/