Borgermøde og brunch

Søndag d. 22. august er der borgermøde og brunch kl. 9.30 på skolen.

Hvis du er forhindret, men har lyst og mulighed for at bidrage til vores dejlige område, så kontakt os i lokaludvalget.

borgermøde