Dagsorden og referat lokaludvalgsmøde 6. juli

Lokaludvalget er samlet 6. juli i Kirkeladen, Harndrup. Som altid er mødet åbent for alle. Skriv dog gerne hvis du kommer, så der er styr på det praktiske.

Vi skal bla. planlægge PR for borgermøde. Sæt gerne kryds v. 22. august. 

 

20210706-dagsorden FjHa LU