FJELSTED-HARNDRUP
Søg efter:

Dato/klokkeslæt
04/03/2024
19:00 - 22:00

Kategorier
Ingen Kategorier


Kære alle i GFH
Alle medlemmer indkaldes til vores generalforsamling, der finder sted mandag d. 4. marts 2024 kl. 19.00 i aulaen på Fjelsted-Harndrup skole.
Dagsorden er efter vedtægterne:
a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning
c) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
d) Formanden fremlægger budget til godkendelse
e) Behandling af indkomne forslag
f) Valg af bestyrelse
g) Valg af 2 suppleanter og 2 revisorer
h) Eventuelt
Alle er meget velkomne!
Tilmeld dig gerne af hensyn til forplejningen på SMS til Lotte Camargo 21472717
Venlig hilsen
Bestyrelsen, GFH