FJELSTED-HARNDRUP
Søg efter:

Vi er varmegruppen – en del af Lokaludvalgets udviklingsplan og byrådets indsats for bæredygtige landsbysamfund

Varmegruppens formål er at undersøge grundlaget for en fælles varmeløsning her i området. Det kunne fx. fjernvarme fra Ejby i samarbejde med Middelfart Fjernvarme. Eller det kunne være et lokalt ejet varmeværk og forsyningsnet drevet sammen med en kommerciel aktør. Energikilde kunne være jordvarmeanlæg (termonet) og solfangere.

 

En konsulent fra Region Syddanmark hjælper med at skrive projektforslag og projektplan til Middelfart Kommune, som bidrager med tips og opbakning. Gelsted Fjernvarme, Fjelsted Vandværk, EWII, Boligforeningen Lillebælt og Fjelsted Skov Hotel & Konference bidrager også med sparring og viden til varmegruppen.

 

Lægehuset Harndrup, Tømrer- og Snedkerfirmaet Lebæk, Boligforeningen Lillebælt og Murerfirmaet Riishøj er blandt dem, der har skrevet sig på interesselisten.

Skriv dig op på vores interesseliste og aflever dine forbrugstal på denne side


Fordelene ved et fælles termonet:

  • billigere varme end olie, naturgas og selvfinansieret individuel varmepumpe
  • områdets huse holder deres værdi og bliver attraktive for unge huskøbere, der prioriterer klimaet
  • man slipper for at fylde træpiller på sit fyr
  • mindre belastning af el-nettet og derfor mindre risiko for nedbrud
  • vi er flere til at betale investeringerne, så ingen skal stå med lån i hundredtusinder kroners klassen alene
  • det vil være realistisk at koble huse i Fjellerup og uden for byskiltene på
  • vi har indflydelse på varmens belastning af klimaet
  • vi får en lokal, selvforsynende enhed, der samarbejder med et større energiselskab om kundeservice, afregninger, vedligehold etc.

 

Vores krav til en fælles løsning:
• stabil drift og forsyning i samarbejde med kommerciel aktør
• dækningsområdet skal være så stort som muligt
• prisen skal være konkurrencedygtig med individuelle løsninger
• placeringen af anlæggene og rørlægningen skal ske i samarbejde med evt. relevante lodsejere

Er du en af mange andre?

 

Der er ifølge kommunens egne tal 217 oliefyr og 280 naturgasfyr i Fjelsted-Harndrup området. Vi er med andre ord over 500 husstande, som ser ind i en usikker fremtid, når det gælder opvarmning af vores huse. I alt er der 768 husstande, hvor af mange lige nu oplever, at varmeregningen er alt for høj.

Er du en af de mere end 100 husstande, der allerede har skrevet sig på vores interesseliste? Så tjek venligst at vi har alle dine forbrugstal. Du skal aflevere dem ved at finde den seneste mail fra os og klikke på linket nederst, der hedder Update preferences.

 

Tanker om fremtidens fælles varmeforsyning i Fjelsted-Harndrup

 

Model A: Middelfart Fjernvarme etablerer traditionel fjernvarme. Tidshorisont usikker. Økonomi usikker.

 

Model B: Lokalt energifællesskab (et amba) etablerer termonet i Fjelsted og Harndrup Byer. Da rørene er billige, vil det være muligt at koble Fjellerup og husstande uden for byskiltene på, hvis der er tilstrækkelig med interesse. Modellen indebærer, at der skal findes en samarbejdspartner omkring den varmepumpe, som skal stå hos forbrugeren.

 

Termonet kaldes også nogle gange for fremtidens fjernvarme.
Se video om termonet: https://www.youtube.com/watch?v=VjD2Lfq-MNk

 

BRUG FOR EN SNAK OM VARME OG ENERGIFORSYNING?

Vi planlægger et borgermøde i september, hvor vi fortæller om termonet, etablering af et amba og giver en cirka pris for etablering og tilslutning.

Kontakt meget gerne en af os eller du kan skrive til faellesvarme@gmail.com, så vil vi gøre hvad vi kan for at hjælpe.

Venlig hilsen

Henrik Lund, Fjelsted
Morten Andreasen, Harndrup
Leif Nielsen, Fjelsted
Søren Skov Madsen, Harndrup
Nicole Trede, Fjelsted
Per Damgaard Andersen, Harndrup
Birgitte Henriksen, Fjelsted
Elisabeth Tejlmand, Harndrup
Simon Frandsen, Fjelsted Skov Hotel & Konference