Referat af lokaludvalgsmøde 6. juli 2020

Så er referatet fra LU-møde 6. juli online.

Der er nyt om:

  • borgerforslag om forskønnelse af indfaldsveje
  • koncert i Fjelsted
  • .. og meget mere.

20200706_referat-F-H_LU-3

Næste møde er torsdag den 13. august i Kirkeladen i Harndrup, kl 1900, dagsorden udsendes i uge 32.