Middelfart Kommunes landdistriktpulje er genåbnet

Søg Middelfart Kommunes Landdistriktspulje 2022

Formål med puljen: at støtte nye projekter, der gavner fællesskaber og bæredygtig udvikling i landområderne i Middelfart Kommune. Landområder er områder uden for Middelfart by og Strib.

 

Hvem kan søge? Lokaludvalg, foreninger, klubber, organisationer og lign.

 

Hvad støttes? Projekter i landdistrikter, som fremmer sundhed, idræt, velfærd, natur, miljø, den grønne omstilling, kultur, oplevelsesmuligheder, friluftsaktiviteter, turisme, områdeforskønnelse, integration, bosætning, deleøkonomi, samlingssteder, generel erhvervsudvikling.

Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier?

  • Om projektet  opfylder puljens støtteformål
  • Om projektet har et bredt folkeligt fokus, er almennyttigt og åbent for alle og kommer mange borgere til gode.
  • Projektets grad af modenhed: Er projektet på ansøgningstidspunktet godt gennemarbejdet, har det allerede tilvejebragt noget af finansieringen, og foreligger der allerede tilladelser?
  • Om der ved bygge- og anlægsprojekter er lagt vægt på klima- og bæredygtige løsninger og om projektet arkitektonisk er tilpasset stedet. Projektet må desuden ikke forringe eventuelle bevaringsværdien.

Hvad kan man få tilskud til? Der er ca. 1 mio. kr. til uddeling. Man kan søge om maks. 50 % af de samlede projektudgifter.

Der kan søges om tilskud til bl.a.: Anlægsudgifter; Inventar; Redskaber; Materialer; Konsulenthonorar (hvis konsulentopgaven er fagspecifik og essentiel og går ud over almindelig projektkoordinering og projektledelse); Nye midlertidige aktiviteter og events (fx nye byfester, festivaller mv.). Derudover kan der søges op til 5.000 kr. til byggesagsbehandlingsgebyr.

Der kan bl.a. IKKE gives støtte til: Udgifter som ikke er projektrelateret; Udgifter som vurderes til at være for høje; Løn til projektleder eller projektkoordinator; Kunstgræsbaner (støttes kan søges ved direkte henvendelse til Økonomiudvalget); Køb af jord; Regelmæssige og gentagne vedligeholdelsesarbejder; Grundejerforeningers projekter, da grundejerforeninger går ind for privatpersoners interesser, som ikke kan støttes af kommunen.

Ansøgningsfrist: Mandag, den 25. april 2022. Svar på ansøgningen kommer umiddelbart efter byrådsmødet den 30. maj 2022.

Ansøgning: Ansøgningsskema og vejledning ligger på kommunens hjemmeside. Udover at udfylde et ansøgningsskema skal der vedhæftes:

  • En projektbeskrivelse
  • Et udspecificeret budget
  • Andre relevante bilag, som fx tilbud, støttetilsagn, kort, tilladelser mv.

Flere informationer: https://www.middelfart.dk/Kultur%20og%20fritid/Pulje%20til%20landdistriktsprojekter